Klientų aptarnavimas: 8 700 800 88

Avarinio atkūrimo sprendimai

Būkite ramūs, jog net ir įvykus netikėtai nelaimei Jūsų verslas galės tęsti savo veiklą

Prognozuoti su IT infrastruktūra susijusių avarijų tikimybes, vertinti jų trukmę, galimus padarinius ir poveikį verslui yra sudėtinga, todėl norėdamos išvengti duomenų praradimo, verslo sustojimo ar net bankroto, visos įmonės turėtų joms būti pasiruošusios iš anksto ir nelaukti, kol įvyks nelaimė.

Baltnetos teikiama avarinio atkūrimo (angl. Disaster Recovery) paslauga leidžia užtikrinti duomenų saugumą ir IT sistemų veikimo tęstinumą po natūralios ar žmogaus sukeltos avarijos.


 Verslo tęstinumas  Nedidelės išlaidos  Duomenų atkūrimo taškas ir laikas (RPO ir RTO)

Būkite tikri, kad kritinės verslo funkcijos bus prieinamos klientams, tiekėjams, administratoriams ir kitoms suinteresuotoms šalims net įvykus incidentui ar nelaimei.

Paslauga teikiama už abonentinį mokestį, kuris yra ženkliai mažesnis už dubliuotos infrastruktūros, avarinio atkūrimo programinės įrangos įsigijimo ir diegimo bei valdymo kainą.

Sumažinkite prastovos laiką ir duomenų praradimo riziką, pasirinkdami sprendimą, atitinkantį kritinėms IT sistemoms taikomus duomenų atkūrimo taško (RPO) ir atkūrimo laiko (RTO) reikalavimus.

Kai toleruotinas duomenų praradimas RPO 15 min. ir duomenų atstatymas RTO 1-2 val.,
rinkitės Veeam DRaaS paslaugą

 

Baltnetos Veeam DRaaS (angl. Disaster Recovery-as-a-service) – avarinio atkūrimo Baltnetos resursuose su Veeam Cloud Connect paslauga. Tai spendimas įmonėms, norinčioms turėti avarinio atkūrimo galimybę kitame duomenų centre. Jūsų infrastruktūroje įvykus natūraliai ar žmogaus sukeltai avarijai, virtualios mašinos bus aktyvuotos Baltnetos Cloud.

Veeam Cloud Connect Jūsų virtualių mašinų momentines kopijas (angl. replicas) saugiu ir koduotu TLS/SSL kanalu perduoda į Baltnetos Cloud. Replikavimo procesą valdote Jūs patys Veeam konsolėje. Atsitikus nelaimei galėsite būti ramūs dėl verslo tęstinumo – web portale galėsite savarankiškai aktyvuoti kritines virtualias mašinas Baltnetos duomenų centre. Sistemos gyvybingumo atstatymas nuo 15 min. Minimalus duomenų atkūrimo taškas – 15 min.

Veeam DRaaS planai

 

Kaip veikia sprendimas

 •  Paslaugos diegimas

  Jūsų Veeam valdymo konsolėje pridedamas Paslaugų tiekėjas, suvedami prisijungimo duomenys ir sukonfigūruojami momentinių kopijų atlikimui reikalingi nustatymai.

 •  Testavimas

  Jūsų avarinio atkūrimo planas gali būti testuojamas pagal poreikį, neįtakojant pagrindinės aplinkos veikimo.

 •  Saugumas

  Jūsų momentinės duomenų kopijos yra koduojamos ir saugomos Baltnetos Cloud infrastruktūroje, Tier3 duomenų centre.

Kai toleruotinas duomenų praradimas RPO 24 val. ir duomenų atstatymas RTO 24-48 val.,
rinkitės Veeam Cloud Connect paslaugą

 

Baltnetos Veeam Cloud Connect – išorinių duomenų kopijų sprendimas, skirtas įmonėms, siekiančioms greitai ir be investicijų į nuosavą infrastruktūrą patobulinti savo atsarginių kopijų, replikavimo ir avarinio atkūrimo strategiją.

Veeam Cloud Connect leidžia paprastai išsaugoti duomenų kopijas geografiškai nutolusioje saugykloje ir, esant reikalui, atstatyti duomenis iš bet kurios atsarginės kopijos. Tai reiškia, jog net ir praradę lokaliai saugomas duomenų kopijas, galėsite būti ramūs dėl Jūsų verslo tęstinumo, nes turėsite galimybę atkurti kritinės svarbos virtualius serverius.

 Sutaupykite  Valdykite  Būkite visiškai ramūs

Išvenkite išlaidų nuosavos nutolusios infrastruktūros kūrimui – Jums kainuos tik Veeam licencija (jei jos dar neturite) ir kopijų užimama vieta.

Atlikti nutolusias atsargines duomenų kopijas, jas valdyti ir atstatyti duomenis galėsite patys, naudodamiesi Veeam valdymo konsole.

Su Veeam Cloud Connect paslauga Jūs turėsite papildomą garantiją, kad Jūsų duomenų kopijos yra saugios Baltnetos Tier3 duomenų centre.

Veeam Cloud Connect planai

 

Kaip veikia sprendimas

 •  Paslaugos diegimas

  Jūsų Veeam valdymo konsolėje pridedamas Paslaugų tiekėjas ir suvedami prisijungimo prie nutolusios atsarginių kopijų saugyklos duomenys. 

 •  Atsarginių kopijų atlikimas

  Jūsų duomenys saugiai kopijuojami į Baltnetos Cloud. Atsarginių kopijų atlikimas, stebėjimas vykdomas iš Jūsų Veeam valdymo konsolės.

 •  Duomenų atstatymas

  Naudodamiesi Veeam valdymo konsole galite paprastai atstatyti duomenis į norimą vietą iš bet kurios Jūsų sukurtos atsarginės duomenų kopijos.